Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Dzień dobry!
Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić podstawowym informacjom dotyczącym upadłości konsumenckiej. Wpis ten jest pierwszym z kilku i ma na celu przybliżenie i propagowanie upadłości konsumenckiej jako jedynego postępowania, które daje szanse na całkowite oddłużenie i rozpoczęcie nowego etapu w życiu pozbawionego długów.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość często potocznie nazywana bankructwem. Jest to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca na ogłoszeniu upadłości dłużnika, a następnie wspólnym dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez syndyka.

Upadłość konsumencka osoby fizycznej jest jej jedyną szansą na wyjście ze spirali długów.

WAŻNE! Zadłużony nie musi posiadać jakiegokolwiek majątku, aby ogłosić upadłość.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej(w chwili składania wniosku))– także taka, która zamknęła działalność gospodarczą.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak. Koniecznym jednak warunkiem jest zakończenie działalności gospodarczej (wykreślenie z odpowiedniego rejestru) przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co się stanie z moim majątkiem przy ogłoszeniu upadłości?

Jeśli w chwili ogłoszenia upadłości dłużnik posiadał majątek, staje on się tzw. masą upadłości, a sam dłużnik traci nad nim zarząd (np. nie może składników majątkowych samodzielnie sprzedać). Cały majątek jaki posiadał dłużnik służy zaspokojeniu wierzycieli.

 • WAŻNE! W skład masy upadłości nie wchodzą:
  • środki pieniężne zwolnione od zajęć (alimenty, 500+, diety, itd.),
  • wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • urządzenia i przedmioty domowe, jak bielizna, pościel, ubrania potrzebne do wykonywania zawodu (wyjątkiem tu jest samochód u kierowcy taksówki, choć sąd może podjąć w upadłości inną decyzję),
  • narzędzia niezbędne do wykonywania zawodu, sprzęty gospodarstwa domowego (lodówka, pralka, piekarnik, mikrofalówka),
  • produkty oraz sprzęty rehabilitacyjne i przedmioty potrzebne do nauki.
Jestem właścicielem domu/mieszkania, co się z nim stanie?

Zajęciu w upadłości konsumenckiej podlegają nieruchomości: mieszkania, domy, działki rolne, udziały w nieruchomościach należące do upadłego (wchodzą one w skład masy upadłości). Do tej kategorii nie zaliczają się spółdzielcze prawa lokatorskie (w związku z brakiem własności), prawa do rodzinnych ogródków działkowych i tzw. TBS-y. Posiadając więc spółdzielcze prawo lokatorskie, czy mieszkanie w systemie TBS, nie powinniśmy obawiać się o ich zajęcie.

WAŻNE! Sąd może przyznać kwotę pieniężną, której wysokość stanowi przeciętny czynsz najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Dzięki temu upadły, który zamieszkuje lokal likwidowany przez syndyka, znajdzie się w znacznie lepszym położeniu, w szczególności porównując je do egzekucji komorniczej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Kancelarie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X