W jaki sposób ochronić swoją firmę przed upadłością?

Witam! W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć wszystkim przedsiębiorcom ważny temat. Jako, że żyjemy w niepewnych czasach (wojna za granicą, pandemia koronowirusa) prowadzenie biznesu jest zajęciem coraz bardziej ryzykownym. Przejściowe trudności finansowe w obliczu nadchodzącego kryzysu mogą przybrać stan coraz bardziej permanentny, co może powodować utratę dorobku całego życia. Jednakże przepisy prawa przewidują pewne rozwiązania, które mogą pomóc przejść przez trudny okres i obronić biznes niezależnie czy mówimy tutaj o jednoosobowej działalności gospodarczej, firmie rodzinnej czy o wielkim przedsiębiorstwie. Zapraszam do zapoznania się z wpisem.

Przepisy prawa

Rozwiązanie umożliwiające dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa pomimo trudności finansowych i tym samym uniknięcie upadłości zostały zawarte w ustawie z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne.

Jak czytamy w założeniach do projektu ustawy: „Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze. Reforma oparta jest na założeniu ochrony wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i poszanowaniu praw wierzycieli, co realizują następujące cele regulacji:

a) zapewnienie przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznych instrumentów do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli;

b) zapewnienie instytucjonalnej autonomii postępowań restrukturyzacyjnych w oderwaniu od stygmatyzujących postępowań upadłościowych;

c) wprowadzenie zasady subsydiarności postępowania upadłościowego jako ultima ratio wobec ekonomicznego fiaska restrukturyzacji;

d) zwiększenie uprawnień aktywnych wierzycieli;

e) maksymalizacja szybkości i efektywności restrukturyzacji i upadłości;

f) realizacja polityki „nowej szansy” – zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których fiasko przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
1) postępowaniu o zatwierdzenie układu; – Zapraszam do zapoznania się z wpisem
2) przyspieszonym postępowaniu układowym;
3) postępowaniu układowym;
4) postępowaniu sanacyjnym.

Jak określono w ustawie: Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć pokrótce każde postępowanie, tak aby każdy przedsiębiorca mógł zdecydować, które jest odpowiednie dla jego firmy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X