Czy upadłość konsumencka się opłaca?

Witam! W dzisiejszym wpisie chciałbym odpowiedzieć na pytanie czy ogłoszenie upadłości zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Często w swojej pracy słyszę od klientów, że ogłoszenie upadłości jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ tak słyszeli, tak im doradzano. W tym wpisie chciałby konkretnie podać do jakiej kwoty nie opłaca się składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapraszam do lektury!

Często zadłużeni widzą jedyny ratunek i szansę na rozpoczęcie nowego życia w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jednakże wydaję mi się, że nie wszyscy mają świadomość jak wygląda upadłość konsumencka oraz jakie są jej etapy. Nie wszyscy dłużnicy wiedzą, że po samym wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zakończeniu czynności przez syndyka ma miejsce realizacja planu spłaty wierzycieli określonego przez sąd.

Plan spłaty

Wskazany przez prawo upadłościowe maksymalny – termin realizacji planu spłaty to 36 miesięcy. I co do zasady w przypadku gdy dłużnik ma możliwość i szansę dokonania spłaty wierzycieli, tzn. powodem niewypłacalności nie była trwała utrata zdolności zarobkowania, termin ten jest standardowym we wszystkich tych wypadkach.

Natomiast w sytuacji, w której miały miejsce sytuacje wyjątkowe jak np. dłużnik popadł w stan niewypłacalności na skutek choroby, która znacznie ograniczyła możliwość podjęcia pracy zarobkowej (np. wypadku przy pracy powodujący ciężki uszczerbek i niemożność zarobkowania, przewlekła choroba), dopuszczalne jest ustalenie planu spłat na okres dużo krótszy niż 36 miesięcy.

Umyślność lub rażące niedbalstwo. 

 Jeżeli do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia doszło wskutek umyślnego działania upadłego lub wskutek rażącego niedbalstwa sąd jest obowiązany ustalić plan spłat na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż 84 miesiące (7 lat).

Przy dokonywaniu ustaleń co do przyczyn powstania stanu niewypłacalności sąd będzie mógł posiłkować się nie tylko stanowiskiem upadłego i wierzycieli, ale także syndyka, który na żądanie sądu będzie zobligowany do przedstawienia w terminie 14 dni przyczyn powstania stanu niewypłacalności.

Co jest brane pod uwagę przy ustaleniu planu spłaty?

Przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę zdolności zarobkowe upadłego, a także wysokość niezaspokojonych wierzytelności i szansę na ich zaspokojenia w przyszłości. Ponadto sąd powinien wziąć pod uwagę także to, że upadły musi mieć się z czego utrzymywać, a także osoby pozostające na jego utrzymaniu, również ich potrzeby mieszkaniowe. Dokonując oceny zaspokajania potrzeb życiowych, w tym mieszkaniowych, sąd powinien wziąć pod uwagę, że upadły nie ma już żadnego majątku i musi chociażby zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez najem. Powyższe okoliczności muszą zawsze znaleźć odzwierciedlenie w planie spłaty.

Jaka może być wysokość raty?

Przyjmując, że wniosek o ogłoszenie upadłości składa osoba zdrowa, posiadająca zdolności zarobkowe i mogąca chodzić do pracy, należy przyjąć, że raty będą kształtować się w wysokości około 1000 zł. Przyjmując zadłużenie na poziomie 50 000 zł, to taka osoba spłaci 36 000 zł. Należy mieć na uwadze, że w ciągu wykonywania planu spłaty upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli (np. nabywać rzeczy wartościowych). Ponadto upadły musi składać do sądu sprawozdania.

Trzeba również pamiętać, o tym, że w trakcie wykonywania planu spłat, upadły nie może zaciągać nowych zobowiązań (tj. kupować rzeczy na raty nie mówiąc już o zaciągnięciu kredytu).

Dlatego też biorąc pod uwagę ograniczenia jakich doznaje upadły w codziennym funkcjonowaniu oraz konieczność comiesięcznego uiszczania kwot wynikających z planu spłaty, to dla osoby zdrowej, posiadającej zdolności zarobkowe granica opłacalności ogłoszenia upadłości to według mnie 50 000 zł. Jeśli dłużnik posiada zadłużenie do kwoty 50 000 zł i liczba wierzycieli jest niewielka, to bardziej będzie opłacało mu się dogadać z wierzycielami i spłacać to zadłużenie niż ogłosić upadłość konsumencką.

Zapraszam do kontaktu z kancelarią w celu zmniejszenia swojego zadłużenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X