Upadłość przedsiębiorcy

W zakresie upadłości przedsiębiorców Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • szczegółową analizę sytuacji faktycznej, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości,
  • reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego,
  • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • postępowania o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
  • przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu wywołanym sprzeciwem do listy wierzytelności,
  • doradztwo w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • zgłaszanie zarzutów do planu podziału oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym zarzutami,
  • świadczenie innych czynności z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego, które mogą się okazać konieczne z uwagi na stan sprawy.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne konsultacje

X