PZU 2.0

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Dzień dobry! Jako, że zakończyłem ogólne przybliżanie charakteru i poszczególnych etapów postępowania o zatwierdzenie układu w obowiązującej wersji zwanej 2.0., poniżej zamieszczam wpis, w którym w sposób „zbiorczo” opisuję całe postępowanie i poszczególne etapy. Od 1 grudnia podmioty, które chcą wejść na ścieżkę restrukturyzacji, mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. Nie […]

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap V, VI i VII

Witam! Zbliżamy się już do końca omówienia postępowania o zatwierdzenie układu. Dlatego też ostatnie etapy chciałem przybliżyć w jednym wpisie. Stwierdzenie przyjęcia układu Każde postępowanie restrukturyzacyjne zmierza do zatwierdzenia układu. Z momentem zatwierdzenia układu następuje uchylenie stanu niewypłacalności dłużnika. Wszystkie zobowiązania objęte układem regulowane będą w nowych terminach płatności lub jeśli postanowiono tak w układzie

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap V, VI i VII Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap IV 

Decyzja w sprawie układu – głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi dłużnika Decyzja wierzycieli dotycząca układu to istota każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele decydują, czy np. wyrażają zgodę na rozłożenie spłaty swoich wierzytelności na raty, umorzenie części wierzytelności głównej, zrzeczenie się odsetek itp. Jeżeli wierzyciele nie wyrażą zgody na układ, to cała restrukturyzacja zakończy się niepowodzeniem, a

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap IV  Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap III – Dzień układowy

Dzień dobry! Pozostając w temacie postępowania o zatwierdzenie układu 2.0, w dzisiejszym wpisie chciałbym rozwinąć zagadnienia dotyczące etapu III. Na początku chciałbym przypomnieć dotychczas wskazane etapy postępowania: Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap I Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap II Dokonanie obwieszczenia o dniu układowym. Etap III

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap III – Dzień układowy Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap II

Witam! Kontynuując temat postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 dzisiaj chciałbym omówić drugi etap dotyczący: Sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Jeśli dłużnik dokonał wyboru i zawarł już umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, a on sam rozpoczął pełnienie swojej funkcji jako nadzorca układu, to dłużnik ustala tzw. dzień układowy. Nadzorca układu może dokonać

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap II Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap I

Witam! Kontynuując poprzedni wpis, dzisiaj zgodnie z obietnicą przystępuję do szczegółowego opisania poszczególnych etapów procedury. Kolejne wpisy na blogu będą dotyczyć dalszych etapów postępowania. Zapraszam do zapoznania się z lekturą! Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Jak pisałem w poprzednim wpisie na blogu procedura zaczyna się od zawarcia umowy między dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym o sprawowanie

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – Etap I Read More »

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0

Od 1 grudnia podmioty, które chcą wejść na ścieżkę restrukturyzacji, mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu w wersji 2.0. Nie jest to całkowita nowość, a bardziej zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu – jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych zmierzających do uzdrowienia firmy pogrążonej w tarapatach, jakie przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 Read More »

Zadzwoń i umów się na poradę

X